Restaurant hero image

Punjab Cafe

322 E Santa Clara St, San Jose, CA 95112